Фінансова звітність

Програма «Фінансова звітність» призначена для установ та організацій, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів і перебувають на казначейському обслуговуванні.

Програма «Фінансова звітність» призначена для формування місячної, квартальної та річної фінансової звітності для бюджетних установ у тому числі і для головних розпорядників бюджетних коштів, які мають підвідомчі установи. У програмі «Фінансова звітність» передбачена можливість передачі готових форм в головну організацію і в Казначейство за допомогою транспортних файлів через інтернет або електронний носій (флешка).

Для головних розпорядників є можливість свода кожної форми і отримувати Звіт по КПК, а також по підвідомчим організаціям за підсумковими строками

Програма «Фінансова звітність» дає:

1. Форми фінансової звітності:

 • форма №1дс (Баланс);
 • форма №2дс (Звіт про фінансові результати);
 • форма №3дс (Звіт про рух грошових коштів);
 • форма №4дс (Звіт про власний капітал);
 • форма №5дс (Примітки до річної фінансової звітності);
 • «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма №2д, №2м);
 • «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (форма №4-1д, №4-1м);
 • «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма №4-2д, №4-2м);
 • «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (форма №4-3д, №4-3м);
 • «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма №7д, №7м).

Форми виконані відповідно до вимог Держказначейства і в разі зміни законодавства вчасно коригуються.

2. Функціональні можливості програми «Фінансова звітність»:

 • формує та роздруковує усі звіти згідно діючих вимог Держказначейства України, а саме форми 2, 4, 7, Форма 1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС та 5 ДС;
 • передає готову звітність до головної організації або до Держказначейства України за допомогою транспортних файлів через Інтернет або на електронних носіях (флешка);
 • здійснює перевірку ув’язки форм (перевірка форм на наявність помилок) згідно діючих вимог Держказначейства України;
 • експортує звітні форми 2, 4, 7 на портал Е-ДАТА;
 • імпортує дані із програми “Чиж-Казна”:
   • імпорт кошторису та змін до нього,
   • імпорт фінансування та касових видатків для форм 2 та 4.

3. Додаткова функціональність для розпорядників бюджетних коштів:

 • в програмі «Фінансова звітність» реалізовано імпорт даних від підзвітних організацій та установ за допомогою транспортних файлів через Інтернет або на електронних носіях (флешка);
 • формування консолідованої звітності у розрізі КФК (КПК) або по всім;
 • друк консолідованої звітності у розрізі КФК (КПК) або по всім;.
 •  для більш зручної перевірки консолідованої звітності сформувати і роздрукувати казначейські звіти:
    • по підзвітним організаціям у розрізі строк звіту,
    • по підзвітним організаціям у розрізі КФК (КПК).
Гнучкість  програми «Фінансова звітність»:

Ми є безпосередніми розробниками програми «Фінансова звітність», що дозволяє:

 • співпрацювати з кожним клієнтом індивідуально;
 • оперативно вирішувати виникаючі питання;
 • у максимально стислий термін вносити зміни відповідно до законодавства;
 • при необхідності достатньо швидко доопрацьовувати нові елементи програми;
 • взаємодіяти з іншими програмними комплексами.

Програма має багато різних функцій, що дозволяють максимально спростити створення звітів, зручний інтерфейс.

 Переваги програми «Фінансова звітність»:
МІНІМАЛЬНІ ВИТРАТИ НА ВПРОВАДЖЕННЯ:
 • Немає необхідності використовувати тільки новітнє комп’ютерне обладнання.
 • Простота, швидке розуміння і освоєння програми «Фінансова звітність», значно скоротить час на навчання співробітників.
 • Відсутність необхідності у високій кваліфікації користувачів: програма легка для розуміння та має інтуїтивно зрозумілі інтерфейси.
 • Наявність готових налаштувань в програмі «Фінансова звітність» дозволяє зменшити витрати часу на налаштування програми і за невеликий період часу, дає можливість, отримати усі необхідні звіти.
 • Нульова вартість придбання ліцензії: абонентська плата нараховується лише у разі користування програмою.
МІНІМАЛЬНІ ВИТРАТИ НА СУПРОВОДЖЕННЯ:
 • У порівнянні з подібними продуктами інших компаній, вартість обслуговування значно нижче, в зв’язку з простотою, швидким розумінням і освоєнням програми «Фінансова звітність».
 • Єдиний підхід до побудови користувацьких екранів після випуску нової версії дозволяє працівникам швидко зорієнтуватися в змінах практично без додаткового навчання.
 • Можливість обслуговування співробітниками нашої компанії через інтернет без присутності в офісі замовника.
 • Легкість коригування даних минулих періодів при виявленні помилок