Авторське право

Чиж – Бюджет                                      Зведена Звітність

Кадровий облік                                       Чиж – Казна

Менеджер                                                Меню – розкладка

Потемний облік                                       Погосподарська книга

Приватизація житлового фонду                Чиж – Секретарь

Тарифікація                                          Чиж – Послуги